Schuifhef

         


Vrije plek
Het schuifhef systeem is toepasbaar bij meerdere aan elkaar geschakelde segmenten. 
Om de auto's onafhankelijk van elkaar te laten in- en uit te parkeren, moet één parkeerplaats in de
onderste laag vrij blijven. 

Drie lagen
Op een vlakke vloer kan het schuif-hefsysteem tot maximaal 3 lagen boven elkaar worden
uitgebreid. In dit geval zal buiten de onderste laag ook de middelste laag platformen schuiven
zodat onafhankelijk parkeren mogelijk blijft.

Put
Indien gewenst is het systeem zelfs tot 4 lagen uit te breiden met behulp van een kelderput.
De 4e parkeerlaag wordt hierbij onder het inrij niveau gerealiseerd.

Haalbaarheid
Vanwege de lege plaats op BG of +1 wordt dit parkeersysteem aantrekkelijk vanaf ca 6 segmenten
in de breedte.